Loading the player...

Xem Video Clip Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ 2

lượt xem
loading...
Bấm like để nhận được video hot mỗi ngày
Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

GIỚI THIỆU CHUNG
Bắc Trung Bộ bao gồm 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế - là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, tất cả các tỉnh đều giáp biển và điều đó cho phép việc đẩy mạnh phát triển tổng hợp kinh tế của vùng. Tuy nhiên lại chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hiện tượng Phơn vào mùa hè và không năm nào là không có bão, đời sống người dẫn vẫn còn ở mức thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Điều đó đòi hỏi vùng BTB phải có những định hướng phù hợp nhằm hạn chế khó khăn và đẩy mạnh phát triển phát triển kinh tế xã hội.
MỤC ĐÍCH
Hình thành cho người học về các kiến thức cơ bản như: vị trí địa lý và hình dạng lãnh thổ đặc biệt cùng với những thế mạnh nổi trội của vùng. Thực trạng và triển vọng phát triển cơ cấu nông lâm - ngư nghiệp, công nghiệp -- xây dựng, hệ thống cơ sở hạ tầng của vùng hiện tại và thời gian tới.
Hình thành kĩ năng: đọc và khai thác thông tin từ Atlat, bản đồ giáo khoa và các lược đồ trong bài.Nắm bắt được vấn đề và làm các bài tập có liên quan.
TÓM TẮT
Nêu khái quát, phân tích những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên, kinh tế xã hội của vùng Bắc Trung Bộ
Vai trò của việc phát triển cơ cấu kinh tế nông -- lâm - ngư trong phát triển kinh tế bền vững ở BTB
Vấn đề khai thác tổng hợp các thế mạnh về nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ thể hiện thế nào?
Phân tích thế mạnh phát triển lâm nghiệp
Phân tích thế mạnh phát triển ngư nghiệp
Chứng minh cơ cấu công nghiệp ở Bắc Trung Bộ đang hình thành, nhưng cần phải gắn với xây dựng hiện đại hệ thống giao thông vận tải
Giáo viên: Đinh Văn Thanh
Bộ môn Địa lý kinh tế - Khoa Địa lí - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
Với phong cách giảng dạy gần gũi, dí dỏm, các bài giảng Địa lý của Thầy hướng người học đến cách tiếp cận kiến thức cả theo chiều rộng lẫn chiều sâu, giúp thí sinh có thể ứng phó với mọi tình huống gặp phải trong bài thi.

Hình ảnh trong video Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ 2


Vấn đề phát triển kinh tế   xã hội ở Bắc Trung Bộ 2 Vấn đề phát triển kinh tế   xã hội ở Bắc Trung Bộ 2 Vấn đề phát triển kinh tế   xã hội ở Bắc Trung Bộ 2 Vấn đề phát triển kinh tế   xã hội ở Bắc Trung Bộ 2

Mã Nhúng Blog:

Mã Nhúng Forum:

Viết bình luận
Video liên quan