Loading the player...

Xem Video Clip Tụng Chú Đại Bi ( 21 biến, có hào quang ) - Thầy Thích Huệ Duyên

lượt xem
Bấm like để nhận được video hot mỗi ngày
loading...
HÌNH BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM CÓ PHÁT HÀO QUANG - CHÚ ĐẠI BI - THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI ( CÓ PHỤ ĐỀ )
1. Tụng Chú Đại Bi cùng với giọng tụng của Thầy Thích Huệ Duyên ( 1 biến ) thời gian # 7 phút :
http://www.youtube.com/watch?v=BhCzNeBuURw
2. Tụng Chú Đại Bi cùng với giọng tụng của Thầy Thích Huệ Duyên ( 5 biến ) thời gian # 21 phút :
http://www.youtube.com/watch?v=67IJZlWMqGM
3. Tụng Chú Đại Bi cùng với giọng tụng của Thầy Thích Huệ Duyên ( 7 biến ) thời gian # 29 phút :
http://www.youtube.com/watch?v=CqnDvXFu-3E
4. Tụng Chú Đại Bi cùng với giọng tụng của Thầy Thích Huệ Duyên ( 21 biến ) thời gian # 1 giờ 19 phút :
http://www.youtube.com/watch?v=qX4wYzirhag

Hình ảnh trong video Tụng Chú Đại Bi ( 21 biến, có hào quang ) - Thầy Thích Huệ Duyên


Tụng Chú Đại Bi ( 21 biến, có hào quang ) - Thầy Thích Huệ Duyên Tụng Chú Đại Bi ( 21 biến, có hào quang ) - Thầy Thích Huệ Duyên Tụng Chú Đại Bi ( 21 biến, có hào quang ) - Thầy Thích Huệ Duyên Tụng Chú Đại Bi ( 21 biến, có hào quang ) - Thầy Thích Huệ Duyên

Mã Nhúng Blog:

Mã Nhúng Forum:

Loading...
Viết bình luận
Video liên quan