Xem Video Clip TỤNG CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN ( CÓ CHỮ ) - ĐĐ. THÍCH TRÍ THOÁT

lượt xem
Bấm like để nhận được video hot mỗi ngày
Welcome to My Channel !
https://www.youtube.com/tangtrungthang
https://www.youtube.com/channel/UCNE3UFyedJ_3_ZEiuZkioYw
https://www.facebook.com/tangtrungthang

Video Kinh Tụng được ưa thích :
Chú Đại Bi ( Có chữ - Hình ảnh động ) 7 Biến – ĐĐ.Thích Trí Thoát tụng https://www.youtube.com/watch?v=JhU_wK9Gc9M
Kinh sám Hối Hồng danh ( Có chữ ) – ĐĐ.Thích Trí Thoát Tụng
https://www.youtube.com/watch?v=vYUam_OYsSA&hd=1

---------------------------------------------------------------

CHÚ ĐẠI BI ( 大悲咒 ) - Đây là nghi thức đọc tụng có phụ đề dành cho những người tại gia , theo giọng đọc của Thầy Thích Trí Thoát . Các Bạn có thể tuỳ nghi đọc tụng 7 , 21 , hoặc 108 Biến ...

Hình ảnh trong video TỤNG CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN ( CÓ CHỮ ) - ĐĐ. THÍCH TRÍ THOÁT


TỤNG CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN ( CÓ CHỮ ) - ĐĐ. THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN ( CÓ CHỮ ) - ĐĐ. THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN ( CÓ CHỮ ) - ĐĐ. THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN ( CÓ CHỮ ) - ĐĐ. THÍCH TRÍ THOÁT

Mã Nhúng Blog:

Mã Nhúng Forum:

Viết bình luận
phim sex
Video liên quan