Download
Loading...
Tai Nạn Giao Thông Mới Nhất

Tai Nạn Giao Thông Mới Nhất

http://sanotovietnam.com.vn/tin-tuc/t...Tai nạn giao thông là một kè thù của nhân loại. Tình trạng này đang ngày càng gia tăng ở tất cả các quốc gia trên thế giới; điều đó nó thúc đẩy chúng ta cùng hành động để giảm tối đã tình trạng này bằng cách, tham gia giao thông có ý thức, vì một cộng đồng an toàn, vì một gia đình hạnh phúc, vì một xã hội văn minh - đoàn kết !-- Tin tức giao thông: http://sanotovietnam.com.vn/tin-tuc/t...
Loading...