Download
Loading...
Liên Minh Siêu Nhân - Tập 2: Siêu Nhân, Bóp, Cô Gái, Giang Hồ

Liên Minh Siêu Nhân - Tập 2: Siêu Nhân, Bóp, Cô Gái, Giang Hồ

Bài hát: - Virus - Beethovenhttp://mp3.zing.vn/bai-hat/Virus-Beet...- Siêu Nhân Gaohttp://mp3.zing.vn/bai-hat/Sieu-Nhan-...Kịch bản và Đạo diễn: - H3 Media https://www.facebook.com/hieuhonghoiCác diễn viên:- Dũng TD: https://www.facebook.com/ntd01051994- Nắng Nhạt: https://www.facebook.com/chris.pham2- Trần Nhựt Minh: https://www.facebook.com/tran.nhutminh- Trịnh Phúc Thịnh: https://www.facebook.com/tpt1502- Lưu Kim Tín: https://www.facebook.com/kimtin.luu- Võ Thanh Tùng: https://www.facebook.com/randyvo755Diễn viên khách mời:- Tính Ngọc Trần Lưu: https://www.facebook.com/chimtungtang...