Loading the player...

Xem Video Clip PGHH: Thuyết Trình 5: Hội Long Hoa Chọn Kẻ Tu Mi - Tu Sĩ Bảy Thiện

lượt xem
loading...
Bấm like để nhận được video hot mỗi ngày
CÁCH TÌM VIDEO ĐĂNG TRÊN YOUTUBE
Vào tìm kiếm: Gỏ theo từ khóa như sau:

PGHH: 01 "Xem Quyển 1 -- Khuyên Người Đời Tu Niệm"
PGHH: 02 "Xem Quyển 2 -- Kệ Dân Của Người Khùng"
PGHH: 03 "Xem Quyển 3 -- Sám Giảng"
PGHH: 04 "Xem Quyển 4 -- Giác Mê Tâm Kệ"
PGHH: 05 "Xem Quyển 5 -- Khuyến Thiện"
PGHH: 06 "Xem Quyển 6 -- Tôn Chỉ Hành Đạo"
PGHH: 07 Thi Văn 1: "Xem Các Bài Thi Văn Giáo Lý" .Ví dụ: PGHH: 07 Thi Văn 9:
PGHH: 08 "Tám Điều Răn Cấm"
PGHH: 09 "Xem Giảng Bửu Sơn Kỳ Hương"
PGHH: 10 "Xem Mười Điều Khuyến Tu"
PGHH: CBT 001 "Xem Chuyện Bên Thầy đầy đủ" hoặc PGHH: CBT1
PGHH: Giải Đáp 1 "Xem Giải Đáp Nghi Vấn Bác Hai Tho"
PGHH: Thuyết Trình 1: "Xem Thuyết Pháp"

Một Số Kênh Mp3 Khác:

Kênh Bang.vn: http://htntnpghh.bang.vn
Kênh NCT: http://www.nhaccuatui.com/tim-nang-cao?user=htntn.pghh
Kênh Music.Vnn.Vn: http://music.vnn.vn/xem-thong-tin/htntnpghh.htm
Kênh Mp3.Zing.Vn: Chuyện Bên Thầy: http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Nguy%E1%BB%85n+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+T%C3%A2m&t=artist
Kênh Mp3.Zing.Vn: Giải Đáp Nghi Vấn: http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=Gi%E1%BA%A3i+%C4%90%C3%A1p+Nghi+V%E1%BA%A5n+-+L%C3%AA+V%C4%83n+Ph%C3%BA+%28T%E1%BB%B1+Tho%29&t=artist
Kênh Mp3.Zing.Vn: Thi Văn: http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=H%E1%BB%99i+T%C3%ADn+N%E1%BB%AF+Thi%E1%BB%87n+Nam+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o+H%C3%B2a+H%E1%BA%A3o&t=artist

Địa Chỉ Liên Hệ:
Trang FaceBook: www.facebook.com/hoiphatgiaohoahao
Trang YouTube: http://www.youtube.com/user/meohoangac01
Mail: [email protected]
Admin086: [email protected]

Hình ảnh trong video PGHH: Thuyết Trình 5: Hội Long Hoa Chọn Kẻ Tu Mi - Tu Sĩ Bảy Thiện


PGHH: Thuyết Trình 5: Hội Long Hoa Chọn Kẻ Tu Mi - Tu Sĩ  Bảy Thiện PGHH: Thuyết Trình 5: Hội Long Hoa Chọn Kẻ Tu Mi - Tu Sĩ  Bảy Thiện PGHH: Thuyết Trình 5: Hội Long Hoa Chọn Kẻ Tu Mi - Tu Sĩ  Bảy Thiện PGHH: Thuyết Trình 5: Hội Long Hoa Chọn Kẻ Tu Mi - Tu Sĩ  Bảy Thiện

Mã Nhúng Blog:

Mã Nhúng Forum:

Viết bình luận
Video liên quan