Loading the player...

Xem Video Clip P1 เทศน์แหล่ ปากบ่ฮู้จักบาป - PAKBOHUJAKBAP_D1/2

lượt xem
Bấm like để nhận được video hot mỗi ngày
loading...
เทศน์แหล่ ปากบ่ฮู้จักบาป มีกาบบ่ฮู้จักห่อ - PAKBOHUJAKBAP MIKAPBOHUJAKHO_D1/2

เทศน์โดย พระอาจารย์ไพรวัลย์ ธฺมมปาโล
พระอาจารย์ฉวีชัย ธฺมมธโร
พระอาจารย์แก้ว สุวิโร
สำนักเทศน์ ธรรมทานเสียงธรรม วัดศรีสง่าวนาราม ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ติดต่อนิมนต์ 081-9772124

Hình ảnh trong video P1 เทศน์แหล่ ปากบ่ฮู้จักบาป - PAKBOHUJAKBAP_D1/2


P1 เทศน์แหล่  ปากบ่ฮู้จักบาป -   PAKBOHUJAKBAP_D1/2 P1 เทศน์แหล่  ปากบ่ฮู้จักบาป -   PAKBOHUJAKBAP_D1/2 P1 เทศน์แหล่  ปากบ่ฮู้จักบาป -   PAKBOHUJAKBAP_D1/2 P1 เทศน์แหล่  ปากบ่ฮู้จักบาป -   PAKBOHUJAKBAP_D1/2

Mã Nhúng Blog:

Mã Nhúng Forum:

Loading...
Viết bình luận
Video liên quan