Download
Loading...
NƠI SỐNG CỦA CÂY DƯƠNG XỈ

NƠI SỐNG CỦA CÂY DƯƠNG XỈ

Tất cả về cây dương xỉ tại http://cayhoacanh.com/Hot line: 0938 616 077 (Mr Tâm)Giống như các loại thực vật có mạch khác, chúng có vòng đời được nhắc tới như là luân phiên các thế hệ, với đặc trưng là một pha thể bào tử lưỡng bội và một pha thể giao tử đơn bội, nhưng khác với thực vật hạt trần và thực vật hạt kín ở chỗ thể giao tử của dương xỉ là một sinh vật sống tự do.Tất cả về cây dương xỉ tại http://cayhoacanh.com/
Loading...