Download
Loading...
Nhạc Phim Siêu Nhân Cuồng Phong Chế Sub Việt Siêu Hài Karaoke

Nhạc Phim Siêu Nhân Cuồng Phong Chế Sub Việt Siêu Hài Karaoke

°°°Link mp3 cho mn: https://goo.gl/Zco2ko°°°Lyric *♫ Nin phư sen tài!♫ Ha ri ken đà!♫ Sun su! Tồ san trố! (San trố!)♫ Sin sư! Tô ní - Cha chàn!♫ Ma ki ô- ka xê- i u ki nô♫ HA RÍ - KỀ!♫ Ku di kề - sồ ô ni ma rứ - ki mô chi - ô í ma! (ki mô chi?)♫ E ga ồ ni - khái á -ta rà! ♫ a a nà- shi i khi đi - bóp cặt tê tê du khú nố sa!♫ Ma ê - đặc khai mít chư mết tê!♫ Cồ nô nô! Xi ố mớ mớ - ta mê nì!♫ Ứ két sư nì - đê tà khi - chì nô chin -cá ra!♫ Mít sù- mố kô nồ- bố à mà xề - ta ra!♫ Sin gì - tá mi ra ì- nin ka ư mà rố ồ!♫ Sin Sư ! Tồ san trố ! (SAN TRỐ)♫ Sin sư! Tô ní - cha chàn!♫ ka cu rô! ka cu rô- ka cu ga siô ra chề!♫ Thá - i !♫ Sun Sư ! Tồ san trố ! (SAN TRỐ)♫ Sin sư ! tơ cố - gô gô (ồ)♫ Mô ê a- ga na - xê i ghi nô!♫ Ha rí - kế (ề)♫ Nin - phư - sắn - thái - i♫ Ha ri ken - da!♫ Cà dê ní á - ne!* HP
Loading...