Download
Loading...
MASSAGE 3' Betibuti (10/2013) - CG Betibuti - ThS Lê Nhất Phương Hồng

MASSAGE 3' Betibuti (10/2013) - CG Betibuti - ThS Lê Nhất Phương Hồng

PP "Massage 3' Betibuti" được dựa trên kiến thức khoa học về cơ chế tạo tiết sữa và cấu trúc phẩu thuật học của bầu vú tạo sữa nên có hiệu quả cao nhất. Phương pháp này cần áp dụng càng nhiều càng tốt - trước, trong, sau các cữ bú hút.
Loading...