Loading the player...

Xem Video Clip 18/23 Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Cải Tạo Vận Mạng) (Liễu Phàm Tứ Huấn)

lượt xem
Bấm like để nhận được video hot mỗi ngày
loading...
URL danh sách phát: http://www.youtube.com/playlist?list=PLOynZc0cJJfBPm8ljNxLo_I7fd6BhmFCx
Vận mệnh con người thật sự có thể cải tạo được không?
Hòa Thượng Tịnh Không cố vấn tổng giám chế, Pháp Sư Ngộ Đạo tổng chỉ đạo
Tỳ kheo Thích Nhuận Nghi phiên dịch
Phật tử Thiện Quang và Bích Ngọc cùng các Phật tử tại Sài Gòn Việt Nam thuyết minh.
Download DVD:
http://ph.tinhtong.vn
ftp://ph.tinhtong.vn

Hình ảnh trong video 18/23 Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Cải Tạo Vận Mạng) (Liễu Phàm Tứ Huấn)


18/23 Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Cải Tạo Vận Mạng) (Liễu Phàm Tứ Huấn) 18/23 Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Cải Tạo Vận Mạng) (Liễu Phàm Tứ Huấn) 18/23 Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Cải Tạo Vận Mạng) (Liễu Phàm Tứ Huấn) 18/23 Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Cải Tạo Vận Mạng) (Liễu Phàm Tứ Huấn)

Mã Nhúng Blog:

Mã Nhúng Forum:

Loading...
Viết bình luận
Video liên quan