Download
Loading...
18/23 Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Cải Tạo Vận Mạng) (Liễu Phàm Tứ Huấn)

18/23 Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Cải Tạo Vận Mạng) (Liễu Phàm Tứ Huấn)

URL danh sách phát: http://hayvip.com/playlist?list=...Vận mệnh con người thật sự có thể cải tạo được không?Hòa Thượng Tịnh Không cố vấn tổng giám chế, Pháp Sư Ngộ Đạo tổng chỉ đạoTỳ kheo Thích Nhuận Nghi phiên dịchPhật tử Thiện Quang và Bích Ngọc cùng các Phật tử tại Sài Gòn Việt Nam thuyết minh.Download DVD:http://ph.tinhtong.vnftp://ph.tinhtong.vn