Xem Video Clip พระอาจารย์สุระ สุรปัญโญ ประกาศเลิกทำเดรัจฉานวิชา

lượt xem
Bấm like để nhận được video hot mỗi ngày
พระอาจารย์สุระ สุรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดธรรมโสฬส ประกาศเลิกทำเดรัจฉานวิชาที่ทำมา 16 ปีตลอดชีวิต พร้อมทั้งขอเชิญพุทธศาสนิกชนไม่ให้ไปสนับสนุนพวก "โมฆะบุรุษ" ที่ทำเดรัจฉานวิชา หันมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธวจน)

Hình ảnh trong video พระอาจารย์สุระ สุรปัญโญ ประกาศเลิกทำเดรัจฉานวิชา


พระอาจารย์สุระ  สุรปัญโญ ประกาศเลิกทำเดรัจฉานวิชา พระอาจารย์สุระ  สุรปัญโญ ประกาศเลิกทำเดรัจฉานวิชา พระอาจารย์สุระ  สุรปัญโญ ประกาศเลิกทำเดรัจฉานวิชา พระอาจารย์สุระ  สุรปัญโญ ประกาศเลิกทำเดรัจฉานวิชา

Mã Nhúng Blog:

Mã Nhúng Forum:

Viết bình luận
Video liên quan